เมื่อดาวน์โหลดสมบูรณ์ ให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้ง ท่านอาจต้องดำเนินการตั้งค่า ยอมรับการติดตั้งจากแหล่งที่ไม่รู้จัก (Unknown Sources) ด้วย